Sv. Kateřina Alexandrijská

Památka: 25. listopadu

Profil: Apokryfní. Šlechtična. Učila se vědě a řečnictví. Obrátila se ke křesťanství poté, co měla vizi. Když jí bylo 18, během Maximova pronásledování, nabídla debatu pohanským filozofům. Mnoho jich bylo obráceno jejími argumenty a ihned umučeno. Maximuj ji nechal bičovat a uvěznit. Císařovna a velitel Maximovy armády byli  ohromeni příběhy a šli navštívit Kateřinu do vězení. Obrátili se a byli umučeni. Maximuj rozkázal, aby byla Kateřina zapletena do kola, ale ona se jej dotkla a ono se rozpadlo. Byla seťata a její tělo bylo rychle smeteno anděly.
Nesmírně slavná během středověku. Mnoho kaplí a kostelů jí bylo zasvěceno. Byla považována za jednu z duchovních pomocnic Johanky z Arku. Její reputace v učení a moudrosti vedla k jejímu uznání za patronku knihoven, knihovníků, učitelů, archivníků, a kohokoli kdo má co do činění s moudrostí nebo učením. Její schopnost debatování a přesvědčivé řeči vedla  k její patronaci nad právníky. A její umučení na kole vedlo k jejímu uctívání těmi, kdo s koly pracují. Jedna ze Čtrnácti svatých pomocníků.

Zemřela: setnuta asi 310, Alexandrie, Egypt

Význam jména: cudná

Patronka: apologeti, lidé pracující s koly, archivníci, advokáti, obhájci, právníci, umírající, učitelé, dívky,  brusiči nožů, knihovníci,panny, mechanici, mlynáři,zdrav. sestry, staré panny, filozofové,hrnčíři,kazatelé,učenci, badatelé,školní děti,písaři,přadleny,stenografky, sekretářky,studenti,koželuzi,teologové,soustružníci, svobodné dívky,

Atributy: kolo s bodci, žena přivázaná ke kolu na kterém byla umučena, žena diskutující s pohanskými filozofy.

 Stáhnout info + obrázek sv. Kateřiny (13 k)